Tykatorp


[Startsida]  [Lundby]  [Tykatorp] 

Beskrivning

Tykatorp ligger i nordöstra delen av Ljungby kommun. Byn med tillhörande marker ligger på moränryggar som sluttar ner mot Gässhultsmyren. Landskapet är väl bevarat med artrika slåtter- och betesmarker som omges av odlingsrösen och stenmurar. Hamlade askar utgör resterna efter den tidigare så omfattande lövtäkten. Norr om Tykatorp ligger Natura 2000- området Gässhult.

Källa: Länstyrelsen Kronoberg

Senast uppdaterad: 2015-03-16

[Startsida]  [Lundby]  [Tykatorp]