Slåtterängar som sköts av Kronobergs Slåttergille

<<<- Tillbaka till startsidan

Dessa slåtterängar är skyddade enligt Natura 2000. Länsstyrelsen Kronoberg har inventerat ängarna och upprättat bevarandeplaner för dem.
Läs mer om Natura 2000 i Kronobergs Län här.

Sök bevarandeplan via Länsstyrelsen Kronoberg Sök bevarandeplan via Länsstyrelsen Kronoberg

Senast uppdaterad: 2018-01-20