Aktiviteter 2022


[Startsida]  [Aktiviteter]  [Förening]  [Länkar]  [Kontaktpersoner] 

Slåttergillets medlemsaktiviteter år 2022.

2022-04-09 lördag
Vårstädning i Lundby klockan 09.00, medtag eget fika.

2022-04-23 lördag
Vårstädning i Tykatorp klockan 09.00, medtag eget fika.

2022-04-26 tisdag
Årsmöte i Studieförbundet vuxenskolans lokaler, Centralgatan 3 mitt emot hotell Rådmannen i Alvesta. Årsmötet börjar klockan 18:30 med föredrag av av Torbjörn Tyler, biologiforskare och museiintendent vid Lunds universitet. Han kommer informera om Skånes florautveckling under 200 år.

2022-05-08 söndag Sommarresa
I år besöker vi Blekinge med tonvikt på de östra delarna. Ett utförligare program kommer i sommarens utskick.

2022-07-23 lördag
Gilleslåtter i Lundby klockan 09.00.

2022-07-30 lördag
Gilleslåtter i Tykatorp klockan 09.00.

OBS! Kontakta Kjell Gustavsson för anmälan till sommarens slåtterkurser. Telefon: 070-586 11 65

Senast uppdaterad: 2022-04-01

[Startsida]  [Aktiviteter]  [Förening]  [Länkar]  [Kontaktpersoner]