Aktiviteter 2023


[Startsida]  [Aktiviteter]  [Förening]  [Länkar]  [Kontaktpersoner] 

Slåttergillets medlemsaktiviteter år 2023.

2023-04-01 lördag
Vårstädning i Tykatorp klockan 09.00, medtag eget fika.

2023-04-15 lördag
Vårstädning i Lundby klockan 09.00, medtag eget fika.

2023-03-28 tisdag
Årsmöte i IOGT/NTO:s lokaler vid Vattentorget i Växjö. Årsmötet börjar klockan 18:30 med föredrag av Ola Karlsson från kyrkans egendomsnämnd som informerar om hur Svenska kyrkan hanterar sina jordbruksegendomar och naturbetesmarker.

2023-07-22 lördag
Gilleslåtter i Tykatorp klockan 09.00.

2023-07-29 lördag
Gilleslåtter i Lundby klockan 09.00.

2023-09-13 onsdag
Efterslåtterfest på Smörhöga gårdsmagasin i Grimslöv klockan 18.00.

2023-09-29 - 2023-09-30 fredag-lördag
Resa till Östergötland, avfärd från Norrtullskolans parkering i Växjö klockan 08.00.

OBS! Kontakta Kjell Gustavsson för anmälan till sommarens slåtterkurser. Telefon: 070-586 11 65

Senast uppdaterad: 2023-08-23

[Startsida]  [Aktiviteter]  [Förening]  [Länkar]  [Kontaktpersoner]