Kontakta slåttergillet


[Startsida]  [Aktiviteter]  [Förening]  [Länkar]  [Kontaktpersoner] 

Vill Du veta mera?

Om det gäller verksamheten i Slåttergillet är det enklast att ringa till någon i styrelsen.

Alla frågor om slåtterkurser svarar Kjell Gustafsson på.
Han hjälper också till att skaffa liar, orv och annan utrustning för slåttern.
Köp inga nya redskap innan du prövat Kjells olika modeller.

Synpunkter och tillrättalägganden om vår hemsida kan sändas till info@slattergillet.se

Slåttervärdar 2023

Slåttergillets styrelse från årsmötet 2023-03-28

Senast uppdaterad: 2023-08-23

[Startsida]  [Aktiviteter]  [Förening]  [Länkar]  [Kontaktpersoner]