Länkar och litteraturtips


[Startsida]  [Aktiviteter]  [Förening]  [Länkar]  [Kontaktpersoner] 

Fakta - databaser

Myndigheter

Föreningar

Hembygdsrelaterade länkar

Litteraturtips

Aronsson, Mårten:
Slåttergubbar och liemän, Oskarshamn 1993.
Aronsson, Mårten:
Det biologiska kulturarvet, Skogseko 3-96.
Aronsson, M, Karlsson, J och Slotte, H:
Hamling och lövtäkt i teori och praktik, SKS/SJV (Januari -99).
Aronsson, Mårten, m. fl.:
Steneryds lövängar, Svenska Naturskyddsföreningen 1970.
Brunsberg, Karin:
Änget, Skänninge 1974.
Edelstam, Caroline (red):
Ängar, Jordbruksverket, 1995.
Ekstam, U, Aronsson, M och Forshed, N:
Ängar, Stockholm 1988.
Ekstam, Urban och Forshed, Nils:
Om hävden upphör. Kärlväxter som indikatorer i ängs- och hagmarker, Naturvårdsverket, 1992.
Emanuelsson, Urban:
Europeiska kulturlandskap: hur människan format Europas natur, 2009, ISBN:9154059771.
Emanuelsson, Urban, m. fl.:
Det skånska kulturlandskapet, Lund 1985.
Emanuelsson, Urban och Bergendorrf, Clas:
Löväng, stubbskottsäng, skottskog och surskog, Bebyggelsehistorisk tidskrift 19, 1990.
Fries, Carl:
Svensk bygd, Stockholm 1957.
Gustawsson, Karl Alfred:
Ängen och hagen, Stockholm 1976.
Grundström, Stefan, m.fl.:
Till änges!, Västerbotten 1-2, 1993.
Johansson, Olof och Hedin, Pekka:
Restaurering av ängs- och hagmarker, Naturvårdsverket, 1991.
Jonsson, Leif:
Effects of restoration on wooded meadows in southeastern Sweden, Lund 1995.
Lindström, Håkan:
Hackslått- en försvinnande biotop i mellersta Norrland, Svensk Botanisk Tidskrift 74, 1980.
Jordbruksverket:
Miljöstöd 1999, EU-information från Jordbruksverket, 1999.
Jordbruksverket:
Nya miljöstöd 1998, EU- information från Jordbruksverket, 1998.
Jordbruksverket:
Skötselhandbok för gårdens natur och kulturvärden, Jordbruksverket 1998
Persson, John och Nilsson, Nils Östen:
Lien och dess marker, Borås 1988.
Romell, Lars Gunnar:
Gotlandsänget och dess framtid, Uppsala 1942.
Romell, Lars Gunnar:
Löväng och änge i lära och liv, Bygd och Natur Årsbok 1966.
Selander, Sten:
Det levande landskapet i Sverige, Stockholm 1955.
Sjöbeck, Mårten:
Det sydsvenska landskapets historia och vård, Landskrona 1973 (Denna skrift innehåller en bibliografi över Sjöbecks publikationer av vilka många är viktiga ängsskrifter, bl. a.: Lövängskulturen i Sydsverige, Ymer 53, 1933.
Sjörs, Hugo:
Slåtterängar i Grangärde finnmark, Acta Phytogeographica Suecica 34, 1954.
Slotte, Håkan:
Hamling - historisk tillbakablick och råd för naturvårdare, Svensk Botanisk Tidskrift 91 (1997).
Slotte, Håkan och Göransson, Hans (redaktörer):
Lövtäkt och stubbskottsbruk. del 1och 2, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 1996.

Senast uppdaterad: 2022-04-01


[Startsida]  [Aktiviteter]  [Förening]  [Länkar]  [Kontaktpersoner]